Магазин

Какви ризици крие храната во лето?

Како расипување на храната е дефинирана секоја промена на храната која ја прави опасна за потрошувачка , а размножувањето на микроорганизми е само една од причините за потенцијална расипливост и опасност за конзументите.

Порастот на патогени микроорганизми е секако ризик и тие храната ја прават опасна по здравјето на луѓето.

Врз основа на тоа како се расипува храната и од што, таа може да се класифицира во три категории и тоа: краткотрајни, полутрајни и трајни производи, додека контиминентите можат да бидат од хемиска, биолошка или микробиолошка природа.

Хемиски се пестицидите, фунгицидите или вештачките ѓубрива кои можат да заостанат во производот и да го контаминираат, потоа средствата за чистење и дезинфекција кои остануваат во траги по работните површини кои доаѓаат во контакт со производот, и алергени кои се додаваат во извесни производи.

Физичките контаминенти можат да бидат парчиња градежен материјал, прашина, стакло кое се наоѓа над производната опрема и ваквата контаминација се случува како резултат на невнимание на работниците.

Микроорганизмите се сметаат за најголема опасност за поголем дел од прехрамбената индустрија. Присутни се секаде и варираат од вируси, бактерии до мувла.

Многу организми се патогени и предизвикуваат труење со храна.

Фактори кои влијаат на расипливоста на продуктите е температурата, влажноста на оздухот и концентрацијата на кислород.

Поимот „ труење со храна“ вклучува цела низа на проблеми за човечкиот организам. Отровните состојки во храната можат да бидат хемиски, но може да биде отров од печурки или школки и некои видови риби. Посебна група се бактериските труења кои ги предизвикуваат самите бактерии и нивните токсини.

За труењето со хемиските контаминенти е карактеристично што труењето настапува кратко време по конзумирање на храната и изнесува од 10 минути до два часа. Само кај метил алкохолот симптомите се јавуваат од 18 до 48 часа.

Кај отровните печурки, симптомите се јавуваат од 6-15 часа после конзумирањето, а кај труењето со школки се јавува парализа на респираторните мускули и слабост во екстремитетите.

Што се однесува до бактериите, храната е исклучително тешко да се заштити од нив. Посебно од стафилококата која ја има насекаде. За да дојде пак до труење со салмонела, потребно е да се внеси поголема количина на жива бактерија од овој вид.

Готовиот производ може да се контаминира за време на процесот на сладирање, транспортот, како и одначинот на чување и складирање од крајниот потрошувач. Главната причина за контаминација покрај природата е човечкиот фактор.

Фото: Profimedia

Сподели на:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *